Behandeleffecten en cliëntervaringen

Binnen het behandeltraject zal tijdens vrijwel elk behandelgesprek ruimte zijn om te evalueren hoe de behandeling verloopt. Is er sprake van klachtvermindering? Sluit de behandelmethodiek aan bij de verwachtingen die jij hebt of had?

Daarnaast zullen we aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragenlijsten (ROM) afnemen om de ontwikkeling en ernst van jouw klachten gedurende de behandeling te kunnen monitoren. Deze gegevens worden in eerste instantie gebruikt om de verloop van de behandeling te evalueren en om de behandelmethoden binnen onze praktijk verder te ontwikkelen. Daarnaast kunnen deze gegevens met jouw toestemming anoniem worden aangeleverd aan Stichting Benchmark GGZ om zodoende op landelijk niveau meer zicht te krijgen op behandeleffecten en mogelijke ontwikkelingen die nodig zijn.

Daarnaast wordt middels vragenlijsten (CQ-index) aan jou gevraagd hoe tevreden jij bent over de behandeling en hoe jij de behandeling hebt ervaren. Deze gegevens worden gebruikt om onze werkwijze zo nodig te ontwikkelen en aan te passen. Ook geven de evaluatie en de vragenlijsten ons de mogelijkheid om actuele cliëntervaringen te delen via onze website om op die manier andere cliënten te helpen bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder. Deze actuele cliëntervaringen worden geplaatst op de website middels rapportage van de gebruikte vragenlijsten en worden jaarlijks geactualiseerd.

Cliëntervaringen 2018 (CQ-index)

  • Cliënten waarderen de zorg bij Psychologenpraktijk Raja met een 8.6.
  • Cliënten waren het meest positief over de bejegening van de behandelaren en de uitvoering van de behandeling.
  • Cliënten waren minder positief over de informatievoorziening betreffende zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen.

Bovenstaande bevindingen zullen worden meegenomen in het ontwikkelen en aanpassen van de werkwijze in onze praktijk.