Opbouw behandeltraject

Tijdens het intakegesprek zullen we spreken over je klachten en verder kunnen alle vragen die je hebt over een mogelijke behandeling besproken worden. Vervolgens zullen we afspraken maken over jouw doelen en hoe we samen aan het werk gaan om die doelen te bereiken en jouw klachten te verminderen. In overleg met jou zouden we eventueel ook je omgeving bij de behandelgesprekken kunnen betrekken.

Tijdens de behandeling leer je onder andere over je gedrag, over je denken, over je gevoel en hoe je daarmee kan leren omgaan. Hierbij worden onder andere elementen uit de cognitieve gedragstherapie gebruikt. Hierdoor ben je beter in staat met uitdagingen in het leven om te gaan. Iedere mens is uniek, ieder probleem is uniek en daarom is ieder behandeltraject uniek.

Op basis van de klachten die je ervaart, zal in het intakegesprek worden afgestemd welke interventies kunnen worden toegepast (voorbeelden: EMDR, oplossingsgerichte therapie, directieve therapie).

Gedurende de behandelgesprekken krijg je de mogelijkheid nieuwe vaardigheden aan te leren om met de uitdagingen in het leven om te gaan. Ook zal er worden gesproken hoe je kan omgaan met tegenslagen en terugval en kan er zo nodig samen met jou een crisisplan en/of een terugvalpreventieplan worden opgesteld.

Binnen het behandeltraject zal worden gekeken welke methode het beste bij jou en jouw situatie past. Mailcontact, telefonisch contact, vragenlijsten en online modules (e-health) kunnen worden ingezet naast de behandelgesprekken. Via ons elektronisch patiëntendossier kunnen wij in overleg met jou verschillende modules voor u klaarzetten, zoals dagboeken, educatiemodules en vragenlijsten.

Wij kunnen via een editor e-health modules aanmaken en samenstellen, zodoende kunnen wij de inhoud zelf bepalen en op maat aan jou aanbieden. Via ons elektronisch patiëntendossier kunnen wij op een beveiligde manier documenten met jou delen, zoals het behandelplan, rapportages en brieven.

 

Behandelinterventies

Download hier een overzicht van behandelinterventies die kunnen worden toegepast binnen onze praktijk, uitgesplitst naar klachten en/of doelgroep.

 

Kwaliteitsstandaarden en zorgstandaarden

Meer informatie over welke kwaliteitsstandaarden en zorgstandaarden worden toegepast, hoe en wanneer er wordt samengewerkt met partners en welke informatie onder welke voorwaarden wordt uitgewisseld met partners, vind je terug in Kwaliteitsstatuut Psychologenpraktijk Raja