Beschikbaarheid en bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot en met 18.00 uur via telefoonnummer 070 – 204 2006. Het contactformulier op de website kan te allen tijde worden ingevuld, ons streven is dan binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen.

Na start behandeling zal de behandelaar individuele afspraken met u maken over bereikbaarheid en beschikbaarheid ook buiten de contacturen. In de meeste gevallen zal de behandelaar u ook zijn/haar mobiele telefoonnummer geven zodat ook sms-contact en gerichte voicemailberichten mogelijk zijn.

Bij onze praktijk worden na aanmelding en/of intake duidelijke afspraken gemaakt betreffende bereikbaarheid en werkafspraken. Met jou zal worden doorgenomen dat je gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht kunt bij jouw eigen huisartsenpraktijk/-post. In crisissituaties kan de dienstdoende huisarts na een beoordeling verdere stappen ondernemen in het hulpverleningsproces.