Samenwerking met partners

Binnen onze praktijk maken wij gebruik van een professioneel netwerk waaronder huisartsenpraktijk(en), collega psychologen en –psychotherapeuten en GGZ-instellingen.

In het professioneel netwerk werken wij het meest frequent samen met:

  • Medicor huisartsenpraktijk
  • Psycho Informa Groep
  • Buutvrij Psychologen
  • Psychologenpraktijk Sane
  • Lucertis ADHD Levenslooppoli
  • Sociale wijkteams

Wij maken in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij jij daarvoor geen toestemming geeft:

  • Op- en afschaling; indien intensievere behandeling nodig is, wordt overleg gepleegd aangaande doorverwijzing naar Specialistische GGZ
  • Diagnose; bij diagnostische vraagstukken vindt overleg met collega-psychologen en psychotherapeuten plaats
  • Consultatie; bij specifieke hulpvragen wordt een beroep gedaan op het netwerk
  • Medicatie; contact met huisarts betreffende medicamenteuze behandeling