Informatie-uitwisseling met de verwijzer

Na het plaatsvinden van het intakegesprek wordt met jouw toestemming een bericht via een beveiligde route (Zorgmail) naar de verwijzer verstuurd met onze bevindingen, diagnose en behandelplan.

Na afronding van het behandeltraject zal er opnieuw een bericht worden verstuurd aan de verwijzer met samenvatting behandeling en advies met betrekking tot vervolg. Bij langdurende behandeling (> 12 weken) wordt een tussentijds bericht naar de verwijzer gestuurd betreffende de voortgang van de behandeling.