Wie zijn wij

Shehzad Raja

GZ-psycholoog


Shehzad heeft Psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Reeds tijdens deze studie heeft hij ervaring opgedaan in het werken met volwassenen en kinderen als (woon)begeleider van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tijdens en na zijn afstuderen werkte hij vooral met jongvolwassenen die door omstandigheden problemen hadden op diverse levensgebieden. Shehzad ging met deze jongeren op stap om samen weer meer balans te creëren en aan hun doelen te werken. Daarna heeft hij op verschillende afdelingen gewerkt met zowel volwassenen, jongeren en jeugd met verschillende culturele achtergronden. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan in het werken als psycholoog en heeft hij zich ook verder kunnen specialiseren door middel van de opleiding tot GZ-psycholoog.

Sinds 2015 zet Shehzad zich binnen Psychologenpraktijk Raja in om aan de behandeldoelen van volwassenen, jongeren en jeugd te werken gebaseerd op zijn ervaring en kennis opgedaan in de afgelopen 12 jaar.

Behandelgesprekken in Nederlands, Engels, Urdu.

Emma de Kreek

Orthopedagoog


Emma de Kreek is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Leiden als orthopedagoog. Sindsdien is zij werkzaam bij verschillende psychologenpraktijken in regio Rotterdam en Den Haag. Hierbij ziet zij jeugdigen met verschillende leeftijden en met verschillende culturele achtergronden. Emma heeft hier ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren met opvoed- en/ of ontwikkelingsproblematiek. Hierbij kan het gaan om het in kaart brengen van problematiek of het behandelen van de problematiek. Wanneer er door allerlei omstandigheden problemen ontstaan, kijkt Emma samen met ouders en het kind naar een passende oplossing. Sinds 2017 is Emma werkzaam binnen Psychologenpraktijk Raja.

Behandelgesprekken in Nederlands, Engels.


Padma Behari

Psycholoog


Padma heeft na jaren werken in het bedrijfsleven vanuit een bedrijfseconomische achtergrond in 2000 het roer omgegooid om haar passie achterna te gaan en Psychologie te studeren. Hierna heeft zij zichzelf gespecialiseerd in Cognitieve Gedragstherapie en heeft zij ter verbreding ook de opleidingen ‘EMDR’ (traumaverwerking) en “Mediation” gevolgd.

Inmiddels heeft zij ruim elf jaar uiteenlopende ervaring in het behandelen, begeleiden, trainen en coachen van mensen die zijn vastgelopen. In haar werkwijze ziet zij het bieden van vertrouwen en veiligheid aan de cliënt als basis. Van hieruit gebruikt zij passende interventies om veranderingen (oplossingen) te bewerkstelligen, zodat betrokkene weer levensvreugde/rust kan ervaren. Haar kracht ligt in haar liefde voor de mens, haar enthousiasme en de focus op het (positief) denken in mogelijkheden.

Behandelgesprekken in Nederlands, Engels, Hindi, Spaans, Surinaams.

Zehra Türedi

Psycholoog / Islamoloog


Zehra Türedi is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht als psycholoog en islamoloog. Reeds tijdens haar studies heeft zij ervaring opgedaan met jongeren en hun ouders met uiteenlopende problematieken. Sinds haar afstuderen werkt Zehra met haar brede achtergrond in verschillende psyhologenpraktijken in Rotterdam en Den Haag. De problematieken die Zehra behandelt zijn divers zoals depressie, identiteitsproblematiek, migratieproblematiek en trauma. In de bacheloropleiding orthopedagogische wetenschappen is Zehra getraind in het systemisch denken waarmee een individu of kind te maken heeft. Hiermee biedt Zehra ook opvoedondersteuning aan ouders van verschillende achtergronden. Zehra is sinds november 2018 werkzaam bij Psychologenpraktijk Raja en werkt vooral met jongeren en volwassenen. Voor Zehra is een holistische benadering van belang waarbij er wordt gekeken naar het geheel.

Behandelgesprekken in Nederlands en Turks.